פרנק (מאיירס) מאיר

תרגומים משפטיים ושירותים נוטריונים

התקשרו עכשיו

03-5220914

תעריף הנוטריון על פי

המחייב בדין

תעודת הכרה
מאגודת המתרגמים בישראל

נוטריון מוסמך

עורך דין מוסמך

מפת הגעה

אמצעי התקשרות

03-5220914
מגדל אביב (ק’ 27) רמת גן
[email protected]