פרנק (מאיירס) מאיר

תרגומים משפטיים ושירותים נוטריונים

התקשרו עכשיו

טל: 073-75-999-67 | 03-5220914

תעריף הנוטריון על פי
המחייב בדין

תעודת הכרה
מאגודת המתרגמים בישראל

נוטריון מוסמך

עורך דין מוסמך

מפת הגעה

אמצעי התקשרות

03-5220914
073-75-999-67
מגדל אביב (ק’ 27) רמת גן
[email protected]