טבלת עלות אישור תרגום נוטריוני

מסיחידות

ללא מעמ

מעמ (17%)

עם מעמ

 1יח

207.00

35.00

242.00

2 יח

371.00

63.00

434.00

3 יח

535.00

91.00

626.00

4 יח

699.00

119.00

818.00

5 יח

863.00

147.00

1010.00

6 יח

1027.00

175.00

1202.00

7 יח

1191.00

202.00

1393.00

8 יח

1355.00

230.00

1585.00

9 יח

1519.00

258.00

1777.00

 10 יח

1683.00

286.00

1969.00

 11 יח

1762.00

300.00

2062.00

 12 יח

1841.00

313.00

2154.00

 13 יח

1920.00

326.00

2246.00

 14 יח

1999.00

340.00

2339.00

 15 יח

2078.00

353.00

2431.00

 16 יח

2157.00

367.00

2524.00

 17 יח

2236.00

380.00

2616.00

 18 יח

2315.00

394.00

2709.00

 19 יח

2394.00

407.00

2801.00

 20 יח

2473.00

420.00

2893.00

 30 יח

3263.00

555.00

3818.00

 40 יח

4053.00

689.00

4742.00

 50 יח

4843.00

823.00

5666.00

 60 יח

5633.00

958.00

6591.00

 70 יח

6423.00

1092.00

7515.00

 80 יח

7213.00

1226.00

8439.00

 90 יח

8003.00

1360.00

9363.00

 100 יח

8793.00

1495.00

10288.00

מעודכן ליום  1.1.2018

* יחידה 1 = 100 מילים או חלק מהן

אישור נכונות ש* יחידה 1 = 100 מילים או חלק מהן ל תרגום –
(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 207
(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , עד אלף מילים 164
(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן , מעל אלף המילים הראשונות 79
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 65

ט.ל.ח.